Båre 2

eco-stretcher

  • Økologisk
  • Nedbrytbar ihht gravplassdirektivet 7913
  • Kan repareres med enkle midler ute i felt
  • Kan brukes under blåbærsankingen til høsten