LESS Smittesats

Vi leverer ferdige kit pakket med personlig verneutstyr for personell til innsats ved smittefarlige situasjoner.

8200 LESS Smittesats – høy risiko

8201 LESS Global PPE

LESS Smittevern sett