Sanering og smittevern

Økt transport av farlige stoffer på veg og bane, globalisering og mer reising blant publikum, et langt mer alvorlig trusselbilde;  Alt dette er med på å øke risikoen for CBRNe-hendelser som krever bedre beredskap.

LESS har tatt frem produkter som er både meget raske å rigge opp og lette å håndtere for begrensede ressurser.

LESS arbeider for en rasker og mer skånsom evakueringskjede for skadde.  Og vi arbeider for en tidligere sannering av mannskaper og utstyr.