Beredskapssystemer

LESS AS leverer komplette systemløsninger for flere beredskapsbehov
og vi har løsninger for komplett storulykke-beredskap.

Produkter

Beredskapsløsning

Samleplass – Behandlingsplass – Triage plass

LESS AS samarbeider med de fremste redningsfaglige miljø i verden for å støtte dem med best mulig løsninger for en helhetlig redningsstrategi, og for å kunne etablere en effektiv og skånsom evakueringskjede.

ROFI Rapid Rescue-teltet er sentralt i vår løsning for å etablere samleplass, triage-stasjon eller behandlingsplass.

LESS Beredskapscontainer

Beredskapscontainer

Tunnelberedskap

Vi er behjelpelig med å tegne og spesifisere løsninger som rigges i container, tilhenger, bygget inn i bil eller innredet som beredskapsrom i faste installasjoner.

LESS Beredskapscontainer kan tilpasses den enkelte ROS (risiko – og sårbarhetsanalyse) for nødvendig beredskap.

LESS Beredskap

Fremtidsrettet beredskap for storulykker

LESS AS tilbyr løsninger som støtter en helhetlig strategi for pasientevakuering

LESS konsept
Beredskapsløsninger

Beredskapsløsningene kan leveres i container, henger eller for plassering på bil