Beredskaps-systemer

Gjennom FoU sammen med de fremste kompetansemiljø i Norge og i utlandet på pre-hospital medisin har LESS AS utarbeidet stadig bedre beredskapsløsninger som støtter en helhetlig strategi for pasientevakuering, og som sikrer en effektiv og skånsom evakuering.

LESS AS søker gjennom kontinuerlig forbedring å bidra til og redusere evakueringstiden, løse flaskehalser i evakueringskjeden og lage produkter som er med å sikre at pasientens situasjon ikke forverres.  Noen eksempler på dette:

  • Hurtig triage sikrer raskere og riktigere evakuering.
  • Forflytningsskader kan ungås om man lar pasienten ligge på LESS båren gjennom hele evakueringskjeden.
  • Båren isolerer godt og er med å forhindre eller forsinke hypotermi hos pasienten.
  • LESS isolerende pose er ytterligere et verktøy for å bevare pasientens kropstemperatur.

Vi leverer bårepakker som byggeklosser i en desentralisert beredskap for redningstjenesten.  Vi har løsninger for komplett storulykkeberedskap bygget opp i container, tilhenger eller på beredskapsbil.  Og vi samarbeider med spesialister for spesifikk beredskap innen CBRNe og feltsykehus.

2015-less-as-bannerannonse-190x45mm