LESS Splash Shield – Engangsvisir

Ansiktsbeskyttelse mot sprut og dråpesmitte.  Inngår i de fleste smittevernsett og benyttes i utstrakt grad av helsepersonell.  Visirstørrelse:  21 x 30 cm.   

LESS Smittesats

Vi leverer ferdige kit pakket med personlig verneutstyr for personell til innsats ved smittefarlige situasjoner. 8200 LESS Smittesats – høy risiko 8201 LESS Global PPE

Tiki åndedrettsvern

NYHET – Endelig en maske som er enkel, virkelig lett og komfortabel, med smart styring for din sikkerhet. Vekt 360g.  Overtrykk.  P3 partikkelfilter.  Duggfri.  Integrert LED lys.  Smart styring som varsler tett filter, batterilading eller lekkasje i masken.