Coronavirus nCoV19

PIU undertrykkskuvøse
Undertrykkskuvøse for transport av smittefarlig pasient.

En ny utfordring for globalt smittevernsarbeid med spredningen av det nye coronaviruset nCoV19.  Da er det tid for en grundig gjennomgang av rutiner, prosedyrer og utstyr for smittevernberedskap.

LESS AS har etterhvert fått en bred portefølje med CBRNe-produkter særlig innen sanering og smittevern.  Vi er tilgjengelig 24-7 for behov blant nødetater og myndighetsorgan.

Publisert 29.januar 2020