LESS på vegen i Norden for en bedre beredskap

I 2016 har vi tilbakelagt tusenvis av kilometer med vår “LESS Redningsenhet” – en tilhenger med komplett storulykkeberedskap for pasienthåndtering.  I 2017 øker vi aktiviteten, i arbeidet for en stadig bedre beredskap.

Hengeren har krysset Finland, Sverige og Norge hvor vi har demonstrert moderne fremtidsrettet beredskapsutstyr til stor begeistring for de proffesjonelle nødetatene.

I 2017 vil vi øke antall besøk i Norden ytterligere.  Ta kontakt med oss om det er interesse for et besøk fra “LESS Emergency Rescue Road Show”.