Light Emergency Stretcher Systems

Fremtidsrettet beredskap for storulykker.  Komplette løsninger som støtter en helhetlig strategi for pasientevakuering.
Fokus på systempakker som er intuitive, enkle løsninger, raske og funksjonelle når det står om liv.  Våre systemer støtter en LEAN evakueringskjede som redder flere liv.

Våreprodukter fungerer bra hver for seg, men det er helhet satt i system som virkelig gjør våre løsninger fremragende.