Norwegian Tunnel Safety Cluster

LESS AS er med fra starten når fremtidens tunnelsikkerhet skal utformes.

Arbeidet med å bedre sikkerheten i norske vegtunneler har ikke kommet langt nok, konkluderte Riksrevisjonen i rapporten som ble offentliggjort 6. september i år. Dette var bakteppet for den nasjonale konferansen til Norwegian Tunnel Safety Cluster som ble arrangert 15. november på Sola Strand Hotel

Norwegian Tunnel Safety Cluster er en klynge med utgangspunkt i Rogaland, som har som målsetting å bidra til sikrere tunneler og færre ulykker. Dette er viktig for trafikantene, for brann- og redningsmannskapene, for transportnæringen og hele lokalsamfunn. Skal vi få til dette, må vi samarbeide og vi må lære av hverandre på tvers av tradisjonelle bransjer og sektorer. Vi har behov for ny teknologi og ny kunnskap. Og vi har ingen tid å miste!

På konferansen bidro Einar Morland med en sterk skildring av hvordan han og familien opplevde brannen i Gudvangatunnelen i 2013.  Viktige bidrag forøvrig på konferansen kom fra:

Brann- og redningssjef Henry Ove Berg, Rogaland brann og redning IKS
Professor Geir Sverre Braut, Stavanger universitetssjukehus, UiS og HSH
Avdelingsdirektør Rolf Mellum, Statens havarikommisjon for transport
Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF)

LESS AS har vært med fra starten i dette viktige kompetansenettverket.