LESS Triagemappe

LESS Triagemappe er organisert i en mappe som enkelt festes rundt livet på første paramedic,  ambulansearbeider eller annen redningsmann på stedet.  Dersom man umiddelbart kan foreta en førstetriage på skadestedet vil man spare verdifull tid for de pasientene det er mest kritisk å få evakuert først.

LESS Triagemappe leveres på flere språk:  Norsk/Engelsk, Engelsk, Svensk, Finsk, Spansk, Hollandsk, Arabisk

 

[huge_it_gallery id=”3″]