Sanering og smittevern

Økt transport av farlige stoffer på veg og bane, globalisering og mer reising blant publikum, et langt mer alvorlig trusselbilde;  Alt dette er med på å øke risikoen for CBRNe-hendelser som krever bedre beredskap.

LESS har tatt frem produkter som er både meget raske å rigge opp og lette å håndtere for begrensede ressurser.

LESS arbeider for en raskere og mer skånsom evakueringskjede for skadde.  Og vi arbeider for en tidligere sanering av mannskaper og utstyr.

LESS representerer verdenskjente produsenter innen verneutstyr, og søker kontinuerlig etter nyvinninger og innovative leverandører.  Vi representerer Lakeland innen vernedrakter i Norden, og TIKI Safety på åndedrettsvern.  Vi setter sammen komplette sett med verneutrustning for våre kunder, og utvikler oss hele tiden sammen med våre kunder.

Vi pakker skreddersydde sett med smittevernprodukter for våre kunder og løser de behov som oppstår.