8130 Beredskapscontainer

LESS Beredskapscontainer inneholder standardisert utstyr som er kjent blant nødetater og frivillige redningsmannskap.  Utstyret kan rigges i bil, container på tilhenger eller i beredskapsrom.  Utstyret er øvingsvennlig og dekker viktige behov hos nødetatene og innen kommunal beredskap.

LESS AS er behjelplig med å tegne og spesifisere løsninger.

LESS AS er medlem av Norwegian Tunnel Safety Cluster:

ntsc-logo-banner-1