4001 01 LESS beredskapsbåre Proff

LESS båren brukes av minst 2 operatører. Pasienten må sikres forsvarlig med stroppene før løft og håndtering.
LESS bærevester (art. 3013) er godkjent løftetilbehør.  LESS Spiderstropp (art 4012 01) benyttes for effektiv stabilisering av pasient.

  • Syv sidehåndtak på hver side
  • Innskjyvbare håndtak
  • Lett i vekt – bare 6,5 kg
  • Isolerer mot underlaget og forebygger hypotermi
  • Flyter i vann med 20 kg oppdrift.  Holder voksen pasient fytende
  • Lett å rengjøre eller desinfisere
  • 3 festestropper medfølger (art. 4012)