Samleplass – Behandlingsplass – Triage plass

LESS AS samarbeider med de fremste redningsfaglige miljø i verden for å kunne støtte dem med best mulig løsninger for en helhetlig redningsstrategi, og for å kunne etablere en effektiv og skånsom evakueringskjede.

ROFI Rapid Rescue teltet er sentralt i vår løsning for å etablere samlepålass, triage-stasjon eller behandlingsplass.  Teltet kan også fungere som varmetelt for innsatspersonell eller til matservering under større innsatser.  Teltet kan også benyttes sammen med LESS Mobil CBRN saneringsenhet.

ROFI Rapid Rescue kan rigges av 2 mann på under 10 min.  Svært enkel opplæring, og meget øvingsvennlig.

LESS Samleplass kan organiseres på henger, i container, på bil eller som faste beredskapsrom.

[huge_it_gallery id=”4″]