Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Field-proven truly portable rescue tools. Where robustness, access and speed of deployment are vital. LESS Emergency Equipment
#EmergencyPreparedness #LEANevacuation #beredskap #ogura
... Les merSee Less

Field-proven truly portable rescue tools. Where robustness, access and speed of deployment are vital.  LESS Emergency Equipment 
#EmergencyPreparedness #LEANevacuation #beredskap #ogura

Behind schedule, but certainly in the final stages of bringing you the new LESS Emergency Stretcher 5001 01. It will be a big step forward, first of all for the environment - 100% recyclable! But patients and rescuers alike will get a tool they have learned to trust when lives are at stake.
#EmergencyPreparedness #beredskap #beredskab #LEANevacuation
... Les merSee Less

Behind schedule, but certainly in the final stages of bringing you the new LESS Emergency Stretcher 5001 01. It will be a big step forward, first of all for the environment - 100% recyclable! But patients and rescuers alike will get a tool they have learned to trust when lives are at stake.
#EmergencyPreparedness #beredskap #beredskab #LEANevacuation
2 weeks ago
LESS Emergency Equipment

We traveled literally thousands of kilometers last year, and in 2023 we are ready to do more - book a demo for improved emergency preparedness. We are just one call away. ... Les merSee Less

We traveled literally thousands of kilometers last year, and in 2023 we are ready to do more - book a demo for improved emergency preparedness. We are just one call away.
2 months ago
LESS Emergency Equipment

Photo: Røde Kors Aalesun
Fra øvelse i Ørskogfjelle.
... Les merSee Less

Photo: Røde Kors Aalesund
Fra øvelse i Ørskogfjellet.
2 months ago
LESS Emergency Equipment

Takker for all interesse i våre produkter og for de mange gode samtaler under #industrivernkonferansen2022.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjo Sivilforsvarets kompetansesenter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Oppland brannbefalslag Ambulanseforum Oslo brann- og redningsetat #beredskap
... Les merSee Less

2 months ago
LESS Emergency Equipment

Da er vi i to dager på #industrivernkonferansen_2022 på Lillestrøm.
Spennende folk, foredrag og kompetanse samlet. Næringslivets sikkerhetsorganisasjo

#HMS #beredskap PAX-Bags Lakeland Industries, Inc. Tiki Safety AB #industrivern
... Les merSee Less

2 months ago
LESS Emergency Equipment

Beredskapskonferansen Innlandet 2022
«Vi må sørge for at beredskap er ´inn´ hele tiden, og ikke bare etter hendelser.» - Sylvia Brustad

#beredskap #samfunnssikkerhet
... Les merSee Less

Beredskapskonferansen Innlandet 2022 
«Vi må sørge for at beredskap er ´inn´ hele tiden, og ikke bare etter hendelser.»  - Sylvia Brustad

#beredskap #samfunnssikkerhet
2 months ago
LESS Emergency Equipment

Beredskapskonferansen Innlandet 2022, Høgskolen i Innlande.
«Det er hevet over tvil at beredskap er kommet mer i sentrum av det vi arbeider med» - Emilie Enger Mehl

#beredskap
... Les merSee Less

Beredskapskonferansen Innlandet 2022, Høgskolen i Innlandet.
«Det er hevet over tvil at beredskap er kommet mer i sentrum av det vi arbeider med» - Emilie Enger Mehl

#beredskap
2 months ago
LESS Emergency Equipment

Virkelig lærerik dag på Honne Hotell og Konferansesenter i regi av Oppland brannbefalslag - Og godt oppmøte fra regionale brannvesen. ... Les merSee Less

Verdt å bruke en dag på! ... Les merSee Less

Verdt å bruke en dag på!Image attachment
2 months ago
LESS Emergency Equipment

Viktige aktører i beredskapsarbeidet;
Øverste beredskapsmyndighet i Norge, Justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sammen med LESS AS´s Robert Sunde.
#Offentlig_Privat_samhandling
... Les merSee Less

Viktige aktører i beredskapsarbeidet;
Øverste beredskapsmyndighet i Norge, Justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sammen med LESS AS´s Robert Sunde.
#Offentlig_Privat_samhandling

Emergency Preparedness is all about good tools and frequent training. Umke in Turkey covers that. Respect! ... Les merSee Less

Emergency Preparedness is all about good tools and frequent training. Umke in Turkey covers that. Respect!

Bilder på tidslinjenTiki ser inte ut som något annat andningsskydd på marknaden.

Vi tyckte nämligen att det var dags att på allvar göra något för alla er som arbetar i dålig luft och skadliga miljöer. Vi tog reda på vilka problem som fanns – och löste dem.

Resultatet blev Tiki, ett unikt svensktillverkat fläktassisterat #andningsskydd som inte bara ger ökad komfort och säkerhet utan även är en av de mest avancerade och mest lättanvända säkerhetsprodukterna på marknaden.

Läs mer om Tiki : www.tikisafety.com
Tiki Safety AB
... Les merSee Less

3 months ago
LESS Emergency Equipment

Da er vi igang med Øvelse Landvetter 2022!

Da er vi igang #Storulykkeberedskap #Beredskap #MCI #EmergencyPreparedness
... Les merSee Less

På svært kort tid har vi fått på plass LESS CBRN Evac Kit som er klare for levering til Sverige. Komplett sett med personlig verneutstyr (PPE) om man plutselig befinner seg i nærheten av en nukleær eller kjemisk ulykke.
Stor takk til nettverket vårt lokalt; Profil Grafisk og ABM Reklame!

Lakeland Industries Europe Limited Statsforvalteren i Innlandet Sivilforsvaret, Starum Leir Sivilforsvarets kompetansesenter Ambulanseforum NU-ambulansen #CBRN #beredskap
... Les merSee Less

På svært kort tid har vi fått på plass LESS CBRN Evac Kit som er klare for levering til Sverige. Komplett sett med personlig verneutstyr (PPE) om man plutselig befinner seg i nærheten av en nukleær eller kjemisk ulykke.
Stor takk til nettverket vårt lokalt; Profil Grafisk og ABM Reklame!

Lakeland Industries Europe Limited Statsforvalteren i Innlandet Sivilforsvaret, Starum Leir Sivilforsvarets kompetansesenter Ambulanseforum NU-ambulansen #CBRN #beredskapImage attachmentImage attachment

Comment on Facebook

Dette er svært interessant også for oss "vanlige" innbyggere, om vi ønsker å være forberedt på det verste. Ikke minst de som vil befinne seg i situasjon med økt risiko. Jeg har, som nå svært mange andre, fulgt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sine råd om å etablere et lite beredskapslager med det mest nødvendige av mat, vann og annet. Jeg ønsker å utvide egen beredskap nå, og vil gjerne vite mer om LESS CBRN Evac Kit.

3 months ago
LESS Emergency Equipment

Arbeid på et forurenset skadested (CBRN) krever øvelse og kontinuerlig vedlikehold av kompetanse. Hyppigheten øker med hendelser som krever dekontaminering (sanering). @Vestre Toten Brann og Redning sammen med Ambulansen Gjøvi fra Sykehuset Innlandet hadde 25.10.22 en omfattende øvelse hvor utstyr, mannskaper og rutiner ble satt på prøve. Honnør til de ansatte i nødetatene!

#CBRN #LESS_mobil_decon_dusj #beredskap #LEAN_evakuering Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap @CMC Finland Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MS Sivilforsvarets kompetansesenter @forsvaretssanitet Forsvarets sanitet
... Les merSee Less

TIKI mask is a life saver!WHO: Högre cancerrisk för brandmän
Brandmän löper större risk än tidigare känt att drabbas av cancer, enligt en internationell expertgrupp, tillsatt av WHO:s cancerforskningsinstitut (IARC), som gjort en vetenskaplig utredning gällande yrket.

– Sammanhanget är så väldokumenterat att brandmännens arbete nu klassificeras som ”med säkerhet cancerframkallande” på IARC:s lista över påverkningar som kan ge människor cancer, säger Johnni Hansen
En rad undersökningar visar att brandmän löper ökad risk för minst två former av cancer: lungsäckscancer och urinblåsecancer.

SVD: lnkd.in/edVy_wiy

WHO: lnkd.in/eyCY8cbi

Ni har väll inte missat att Tiki har högsta skydd mot partiklar!
Mer info om Tiki hittar ni här: lnkd.in/e6MYNTjy

@Tiki Safety AB
... Les merSee Less

TIKI mask is a life saver!

Finland having a CBRN drill with our LESS Emergency Equipment #Mobile_Decon_Unit. The equipment is very training friendly.

Photo: Finland having a CBRN drill with our LESS Emergency Eq
Our Finland distributor: Sharkmed Oy

#emergency_preparedness #suuronnettomuusvalmius CMC Finland
... Les merSee Less

Finland having a CBRN drill with our LESS Emergency Equipment #Mobile_Decon_Unit. The equipment is very training friendly.

Photo: Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
Our Finland distributor: Sharkmed Oy 

#emergency_preparedness #suuronnettomuusvalmius CMC Finland

Kortreiste tjenester er gull vært, og igjen viste #industrinettverk som Kapp Næringshag sin styrke. #GeoSense_SA kunne på rekordtid levere digital dokumentasjon av vår mobile saneringsenhet som om de var en nødetat. Stor takk til Kurt Arne Larsen for ypperlig service!

#beredskap #CBRN #sanering #mobil_renseenhet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MS CMC Finland Forsvarets sanitet Forsvarets forum Norsk forum for smittevern i helsetjenesten
... Les merSee Less

3 months ago
LESS Emergency Equipment

Great conference on #CBRN in Helsingborg last week at #kem2022. Thanks to all visitors for showing such big interest in our products and preparedness solutions.

#beredskap NU-sjukvårde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MS Forsvarets sanitet
... Les merSee Less

Event preparedness around the world. Here from Turkey and the professional EMS services of umke.org.
#beredskap #eventberedskap #preparedness
... Les merSee Less

Event preparedness around the world. Here from Turkey and the professional EMS services of umke.org.
#beredskap #eventberedskap #preparedness

Tough reading. We better be prepared.Floods and storms made up the bulk of the 432 disaster events recorded globally in 2021 by the Emergency Event Database. These events affected 101.8 million people and caused approximately $252.1 billion in economic losses. ⛈️🌊 Learn more: bit.ly/3kyYGUJ ... Les merSee Less

Tough reading. We better be prepared.
4 months ago
LESS Emergency Equipment

Kom innom oss på Brann og redning 2022 på Thon Hotel Gardermoen for å slå av en prat om Ogura Rescue Tools, redningsplattform, #beredskap, #hypotermi, #masseskade, #triage, og #CBRNE.

Besøk også gjerne vår samarbeidspartner Sideways Solutions for å snakke om ADA #beslutningsstøtte og #analyseverktøy for dekningskart utrykningstid.

www.adatechnologies.no/

Vimpex Ltd #preparedness #MCI #masscasualty #hypothermia #CBRN #AUDINNOVsafetyfirst Oslo brann- og redningsetat Brann og redning 2022 Rogaland brann og redning IKS Oppland brannbefalslag
... Les merSee Less

Great use of the LESS patient evacuation system, preventing hypothermia, and evacuating the patient as fast and careful as possible. Loads of respect to Telemark sivilforsvarsdistrikt!
#leanevacuation
#beredskap
... Les merSee Less

Load more