Fremtidsrettet beredskap for storulykker.
Komplette løsninger som støtter en helhetlig strategi for pasientevakuering.
Fokus på systempakker som er intuitive, enkle løsninger, raske og funksjonelle når det står om liv.
Våre systemer støtter en LEAN evakueringskjede som redder flere liv.

Beredskaps-systemer

LESS AS leverer komplette systemløsninger for flere beredskapsbehov og vi har løsninger for komplett storulykke-beredskap.

Les mer…

Evakuering

LESS AS er en ledende leverandør av materiell som understøtter en helhetlig evakuerings- og redningsstrategi ved større ulykker og katastrofer.

Hypotermi

I en skadesituasjon er det å forhindre fall i pasientenes kropstemperatur svært viktig.  LESS har utviklet enkle produkter som gir pasientene en grunnleggende hypotermiforebyggende isolering.

Triage

LESS har utviklet et enkelt merkesystem som fungerer uavhengig av hvilke medisinske algoritmer som benyttes.

Sanering og smittevern

Økt transport av farlige stoffer på veg og bane, globalisering og mer reising blant publikum, et langt mer alvorlig trusselbilde;  Alt dette er med på å øke risikoen for CBRNe-hendelser som krever bedre beredskap.

LESS AS skal være en ledende leverandør innen pasientlogistikk, av båremateriell og tilbehør til en helhetlig evakuerings- og redningsstrategi ved større ulykker, evakueringer og katastrofer.

DISSE BRUKER LESS I DAG