Light Emergency Stretcher Systems

Fremtidsrettet beredskap for storulykker.  
Løsninger som støtter en helhetlig strategi for pasientevakuering.  
Fokus på intuitive, enkle løsninger som er raske og funksjonelle når det står om liv.  
Våre systemer støtter en LEAN evakueringskjede som redder flere liv.
SE PRODUKTER

KONTAKT OSS


Beredskaps-systemer

LESS AS leverer komplette systemløsninger for flere beredskapsbehov og vi har løsninger for komplett storulykke-beredskap.

Les mer…

Evakuering

LESS AS er en ledende leverandør av materiell som understøtter en helhetlig evakuerings- og redningsstrategi ved større ulykker og katastrofer.

Hypotermi

I en skadesituasjon er det å forhindre fall i pasientenes kropstemperatur svært viktig.  LESS har utviklet enkle produkter som gir pasientene en grunnleggende hypotermiforebyggende isolering.

Triage

LESS har utviklet et enkelt merkesystem som fungerer uavhengig av hvilke medisinske algoritmer som benyttes.

Sanering og smittevern

Økt transport av farlige stoffer på veg og bane, globalisering og mer reising blant publikum, et langt mer alvorlig trusselbilde;  Alt dette er med på å øke risikoen for CBRNe-hendelser som krever bedre beredskap.Konseptet vårt

LESS AS skal være en ledende leverandør innen pasientlogistikk, av båremateriell og tilbehør til en
helhetlig evakuerings- og redningsstrategi ved større ulykker, evakueringer og katastrofer.
LES MER


SISTE FRA BLOGGEN

LESS på vegen i Norden for en bedre beredskap

I 2016 har vi tilbakelagt tusenvis av kilometer med vår «LESS Redningsenhet» – en tilhenger med komplett storulykkeberedskap for pasienthåndtering.  I 2017 øker vi aktiviteten, i arbeidet for en stadig bedre beredskap. I 2016 har vi tilbakelagt tusenvis av kilometer med vår «LESS Redningsenhet» – en tilhenger med komplett storulykkeberedskap…

Norwegian Tunnel Safety Cluster

LESS AS er med fra starten når fremtidens tunnelsikkerhet skal utformes. LESS AS er med fra starten når fremtidens tunnelsikkerhet skal utformes. Arbeidet med å bedre sikkerheten i norske vegtunneler har ikke kommet langt nok, konkluderte Riksrevisjonen i rapporten som ble offentliggjort 6. september i år. Dette var bakteppet for…

LESS henter IR-lamper fra ekspertene

Vi har hentet frem et utvalg infrarøde varmelamper fra et av verdens fremste selskap på IR teknologi, Star Progetti. Vi har hentet frem et utvalg infrarøde varmelamper fra et av verdens fremste selskap på IR teknologi, Star Progetti.  LESS AS har sikret seg nordisk distribusjon på disse solide lampene. Helios…

DISSE BRUKER LESS I DAG