CBRNE

Link to: BeredskapssystemLink to: EvakueringLink to: HypotermiLink to: TriageLink to: CBRNE

CBRNE

LESS har et stort utvalg produkter for sanering og smittevern ved CBRNE-hendelser.

CBRNE – Sanering og smittevern

Vi lever i en verden med økt transport av farlige stoffer på veg og bane, globalisering og mer reising blant befolkningen. Samtidig ser vi klimarelaterte hendelser, polarisering, hybride trusler og krig som gir et langt mer alvorlig trusselbilde, enn tidligere.

Med alt dette øker risikoen for CBRNE-hendelser som krever me av beredskapen.

LESS har et stort utvalg produkter for beredskap og håndtering av CBRNE-hendelser.

CBRNE - Sanering og smittevern

Lakeland vernedrakter

LESS er forhandler av vernedrakter fra Lakeland – en av verdens største kvalitetsprodusenter av vernedrakter til ethvert behov.

Utvalget spenner fra fra støvdrakter til kjemikalie- og smittevernsdrakter.
Ta kontakt for full katalog eller en demo.

Se produkter i nettbutikken

CBRNE - Sanering og smittevern
CBRNE - Sanering og smittevern / Isolasjonskammer - undertrykk

Isolasjonskammer – undertrykk

Mobile undertrykkskammer gir et helseforetak stor fleksibilitet i hvordan man rigger opp sin smittevernsløsning og isolat ved hendelser.

Dette er en kostnadseffektiv løsning å drifte sammenlignet med smitterom bygget inn i infrastrukturen. Ethvert rom kan fort omgjøres til et isolat. En slik løsning er fleksibel og svært øvingsvennlig.

Kontakt oss for tilbud på løsning tilpasset din virksomhet

Spørsmål?

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!