Triage

Link to: BeredskapssystemLink to: EvakueringLink to: HypotermiLink to: TriageLink to: CBRNE

Triage

Et enkelt merkesystem som fungerer uavhengig av hvilke medisinske algoritmer som benyttes.

Refleksbånd ved triagering

Vår triagemappe er en funksjonell magetaske som festes med stropp rundt livet og inneholder 10 refleksbånd for fire kategorier rød [AKUTT], gul [HASTER], grønn [VANLIG] og gråstripet [livløs].

Refleksbåndene er svært enkle å bruke for identifisering av pasienter. Systemet er utviklet for 1ste triage ved store ulykker.

Triage - LESS Triage

Et enkelt system

Ved større hendelser og katastrofer er en av hovedoppgavene for de første på stedet å få oversikt over omfanget av hendelsen. I dette arbeidet inngår det blant annet å prioritere de skadde til evakuering.

Det finnes flere medisinske algoritmer for slik prioritering, eller triage.

Vi i LESS har utviklet et enkelt merkesystem som fungerer uavhengig av hvilke algoritmer som brukes. Refleksbånd som tåler vann og smuss, og med kategoriene;

Akutt (RØD: livstruende)
Haster (GUL: alvorlig)
Vanlig (GRØNN: ikke-livstruende)
Livløs/død (GRÅ: livløs eller døende)

Masseskadetriage er et system for raskt å vurdere og kategorisere skadde basert på alvorlighetsgraden av skadene. Med denne metoden kan man raskt prioritere medisinsk behandling og redde flest mulig liv.

Triage-merker hjelper til med å identifisere pasienter, og kontinuerlig revurdering er avgjørende for å sikre optimal ressursbruk. Våre refleksbånd gjør det svært enkelt å endre pasientens kategori.

Fra dagene til Dominique Jean Larrey har det blitt utviklet og foreslått mange forskjellige løsninger for å merke skadde i en masseskade, alt fra enkle til komplekse.

Vi tror bestemt på behovet for enkle løsninger i håndtering av hendelser med masseskader. Merkesystemet i LESS Triagemappe er like enkelt som det er intuitivt å bruke.

Les mer om masseskadetriage i Helsedirektoratets «Nasjonal veileder for masseskadetriage».

Spørsmål

Har du spørsmål knyttet til våre produkter? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!