Triage

Link to: BeredskapssystemLink to: EvakueringLink to: HypotermiLink to: TriageLink to: CBRNE

Triage

LESS triage – et enkelt merkesystem som fungerer uavhengig av hvilke medisinske algoritmer som benyttes.

LESS Triage

LESS Triagemappe er en funksjonell magetaske som festes med stropp rundt livet og inneholder 10 refleksbånd for fire kategorier rød [AKUTT], gul [HASTER], grønn [VANLIG] og gråstripet [livløs].

Refleksbåndene er svært enkle å bruke for identifisering av pasienter. Systemet er utviklet for 1ste triage ved store ulykker.

Inngår i LESS evakueringssystem og redningsenhet.

LESS Triage

Spørsmål

Har du spørsmål knyttet til våre produkter? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!