Beredskapssystem

Link to: BeredskapssystemLink to: EvakueringLink to: HypotermiLink to: TriageLink to: CBRNE

Beredskapssystem

Med et beredskapssystem fra LESS kjøper du deg litt tid, når hvert minutt teller

Hva er et beredskapssystem?

Et beredskapssystem er når flere produkter er satt sammen til en helhetlig løsning som passer for deg og din virksomhet.

Det er produkter satt i system for å dekke dine behov.

Styrken med våre systemer er at produktene er designet til å høre sammen.

De er kompatible med hverandre, noe som vil gjøre din brukeropplevelse mer sømløs  og dermed også arbeidet ditt ved et skadested mer effektivt.

Så når du setter sammen et beredskapssystem kjøper du deg litt tid, når hvert minutt teller.

Beredskapssystem - evakuering

Vi fokuserer på fire områder

Evakuering

Hypotermi

Triage

CBRNE

Hvordan designer vi et beredskapssystem?

Vi designer beredskapssystemene ut i fra dine behov.

Våre eksperter setter sammen løsninger i samråd med deg som kunde. Som oftest er disse løsningene basert på virksomhetens:

 • ROS-analyse
 • Opplevde behov og erfaringer
 • Virksomhetens geografiske utstrekning

Hvorfor skal du ha et beredskapssystem?

Når en hendelse først skjer, teller hvert minutt. Med et beredskapssystem sparer du tid. Og det kan spare liv.

Du sparer tid fordi:

 • Produktene i systemene våre er intuitive, enkle og raske å ta i bruk
 • Det er produkter som er kompatible med hverandre
 • Beredskapssystemene våre leveres komplett og ferdig rigget på bil, henger, container eller på traller til beredskapslager. Klart til innsats.
Beredskapssystem - Henger - Redningsenhet
Beredskapsssystem - Beredskapscontainer

Hvordan kan et beredskapsssystem se ut?

Et beredskapssystem kan være lite og det kan være stort.

Vi kan designe et system som kun skal håndtere små enkle hendelser på en arbeidsplass, til store beredskapssystemer som skal håndtere storulykker med masseskader, triageplass/samleplass og behandlingsplass.

Nedenfor følger noen eksempler:

LESS HMS-kit

LESS HMS-kit er en liten pakkeløsning som er godt egnet som en del av beredskapen ved idrettsarrangementer, i offentlige bygg og ved bygg-og anleggsdrift. Med denne pakken får du akkurat det du trenger, lett tilgjengelig når du trenger det.

Vil du ha hjelp til å sette sammen et lite beredskapssystem?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

Bårepakker

Våre bårepakker er gode eksempler på hvordan et enkelt beredskapssystem kan se ut. Disse pakkene er standard i vårt sortiment og kan bestilles i nettbutikken vår.

Med LESS Bårepakke får du en medium pakkeløsning som passer for frivillige redningsorganisasjoner, nødetater og Forsvaret. En slik pakkeløsning kan enkelt pakkes på bil og man kan ha flere tilsvarende bårepakker liggende i beredskap på basen.

Ønsker du å legge inn en større ordre på våre bårepakker?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

LESS Beredskapssystem – Storulykke

Et komplett Beredskapssystem egner seg for store virksomheter og er ofte designet for å kunne håndtere større hendelser som strekker seg over tid. Dette er systemer som blir skreddersydd etter behov og kan bli levert ferdig installert på tilhenger, i kontainer, tralle eller i beredskapsbil.

Med et system av denne størrelsen vil du ha alt du trenger samlet på ett sted får å kunne håndtere en hendelse som strekker seg over tid, med mange skadede.

Nedenfor ser du et eksempel på hva et slikt system kan inneholde.

Hypotermi - Beredskapssystem - LESS Thermal Bag
Beredskapssystem - LESS Bårepakke Kompakt
Triage - LESS Triagemappe
Beredskapssystem - Telt Sg30 500
CBRNE - Undertrykkskuvøse
 • Hypotermibag
 • Bårepakke
 • Stativ
 • Tralle
 • Triagemappe
 • Telt
 • Kompressor
 • Aggregat
 • Skadestedsbelysning
 • LESS Våt/tørr/hybrid dekontamineringsløsning

Vil du vite mer om våre beredskapssystemer?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!