Evakuering

LESS AS er en ledende leverandør av materiell som understøtter en helhetlig evakuerings- og redningsstrategi ved større ulykker og katastrofer.

Produkter

Optimal pasientevakuering

LESS evakueringssystem består av produkter som støtter en optimal pasientevakuering med fokus på hurtig og skånsom pasientbehandling.

Gjennom samarbeide med ledende redningsmiljøer, prehospitale tjenester og sanitetsorganisasjoner i Norge så vel som i utlandet, har LESS utviklet unike produkter med klare fordeler for både pasient og redningsarbeider.

PAX utstyrsvesker

LESS er forhandler av utstyrsvesker fra PAX. Dette er utstyrsvesker med svært høy kvalitet, utviklet i samarbeid med nød- og redningsetater.

Se produktkatalogen for fullt sortiment.