Triage

I en større ulykke eller katastrofe er det en hovedoppgave for de første  ambulansearbeiderne på stede og få oversikt over skadeommfanget og prioritere pasientene for evakuering.  Det finnes flere medisinske algoritmer for slik prioritering eller triagering, og LESS har utviklet et enkelt merkesystem som fungerer uavhengig av hvilke algoritmer som benyttes.