Redningsenhet

LESS Redningsenhet er spesifisert etter LEAN-prinsipper for i størst mulig grad og kunne øke effektiviteten i redningsarbeidet.  Fokus på tidsbesparende løsninger og lett vekt er førende for valg av utstyr.

Løsningen er utarbeidet for flyplasser, store industrianlegg eller interkommunal beredskap.

LESS Redningsenhet kan tilpasses den enkelte risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) og er godt egnet for å tilfredsstille krav til kommunal beredskap ihht den nye Sivilforsvarsloven  (Lov om kommunal beredskapsplikt gjeldende fra 01.01.2011, kapittel V, §§ 14-15)

LESS Redningsenhet kan leveres som henger, container eller innredet i en bil.