LESS Konsept

Møt utfordringene med allsidighet

En buss kolliderer på en kyststrekning. Mange skadede ligger spredd i en ulendt skrent mellom veien og sjøen. Værforholdene blir dårligere; sjansen for nedkjøling øker. Ulykken har skapt kø og adkomsten er begrenset. I tillegg til utfordringer som traumer og sjokk, er ryggskader svært sannsynlig. Evakueringen av enkelte skadde medfører transport over lange distanser i vanskelig, og farlig, terreng. Tiden er knapp..

I dette eksempelet møter hjelpearbeidet utfordringer både på grunn av det vanskelige terrenget og det dårlige været. Én person kan uten problemer bære inntil fem LESS bårer til ulykkesstedet slik at evakueringsarbeidet blir mest mulig effektivt.

De skadde kan raskt sikres på båren, med vanntett varmeisolasjon for kropp og hode for å begrense nedkjølingen.

Bærere kan evakuere skadde personer raskere og lettere på grunn av LESS lettvektskonstruksjon og spesialtilpassede løfteutstyr.

Dersom evakuering via veinettet tar for lang tid, kan luftambulanse være nødvendig for å frakte kritisk skadde. Helikopter kan effektivt levere et stort antall båresystemer og ta med prioriterte pasienter til akuttmottak.

Ved fare for ryggskader er det svært viktig å unngå ytterligere forflytting av pasienter før disse er røntgenfotografert. LESS-systemet er designet for å unngå dette problemet.

Gjennom hele evakueringsprosessen og frem til gjennomgått radiologisk behandling, kan pasienten bli liggende på båren. Enten det er via land, luft eller sjø, blir sikker transport av skadde gjort lettere på grunn av båresystemets lave vekt og robuste konstruksjon. Hele veien er pasienten varmeisolert.

Når hvert sekund teller, kan en rask og sikker respons utgjøre forskjellen mellom liv og død.