Beredskapssystem? Hva er det?

Fra tid til annen får vi spørsmål om hva et beredskapssystem er. Derfor har vi bedt daglig leder i LESS, Anders Haug Thomassen, fortelle litt mer om hva beredskapssystemer er.

Kontakt oss

Kort fortalt, Anders; hva er et beredskapssystem?

Et beredskapssystem er et gjennomtenkt og tilrettelagt system med produkter for en gitt risikosituasjon. 

Altså; Du som kunde har gjort en risikovurdering innenfor ditt ansvarsområde. Med utgangspunkt i dette og hva slags type hendelser du skal kunne håndtere, setter vi sammen produkter i et system som gjør at du har det du trenger av materiell, når du trenger det og der du trenger.

Hele hensikten med et beredskapssystem er at kunden skal være godt rustet i forkant før en hendelse eventuelt skjer, slik at man raskt kan yte den innsats som det er behov for på skadestedet.

Hvem er det som kjøper beredskapssystemer?

Det er først og fremst de store offentlige aktørene, sier Anders. Typiske aktører er innen blålysetatene, helseforetak, Sivilforsvaret og forsvar. Men vi ser at slike systemer vil være relevant for andre aktører også, slik som Industrivern.

Hvorfor startet dere å tilby dette?

Vi startet jo bare med ett produkt, evakueringsbåren vår, forteller Anders. Da var vi en gründerbedrift, men vi så jo ganske raskt at for at vi skulle bli attraktive for kundene våre, måtte produktet bli satt inn i et system. Derfor var vårt første system en trillebag som inneholdt fire av våre bårer, samt fire pasientposer og bærevester. Det var et lite system som skapte stor begeistring ute hos kundene våre. Da skjønte vi at det var her behovet og utfordringene for kundene våre lå.

Så da fortsatte vi videre på samme tankegangen og det utviklet seg da til at vi satte sammen produkter for å dekke behovene ved en samleplass for evakuerte med telt, lys og varme. 

Og så har dette bare videreutviklet seg. Så nå har vi også satt sammen systemer for forurenset skadested som er raske og enkle å benytte. Med vaskestasjoner og nødvendig materiell for innsatspersonell når de skal ta seg av pasienter på et forurenset skadested.

En litt mer spesialtilpasset systemløsning utviklet vi da vi vant rammeavtalen med Jernbaneverket og Bane Nor. Sammen med dem utviklet vi et system for tunnelberedskap, som nå er satt ut på strategiske punkter ved tunneler i hele landet.

Og alle disse systemene kan vi få pakket på bil, egen henger eller i container.

LESS Beredskapscontainer

Har du flere spørsmål?

Da håper vi dette ga en tydelig forståelse for hva et beredskapssystem er, og hva det kan gjøre for deg og din virksomhet.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål om våre beredskapssystemer eller les mer her.